Աշխատանքային իրավունքին առնչվող հարցերով կարող եք
ԴԻՄԵԼ ՄԵԶ
Վերջին գրառումներ
ՔՈՎԻԴ19-ի ազդեցությունը նախադպրոցական կրթության վրա
Համավարակի պատճառով առաջին դասարան գնալու պատրաստվող 40 միլիոն երեխա զրկվել է նախադպրոցական կրթությունից: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը վերլուծել է, թե ինչպես է #ՔՈՎԻԴ19-ի պատճառով այս կարևորագույն ծառայության խափանումն ազդել ընտանիքների վրա։
2020 / 08 / 18
Դասավանդող անձնակազմի իրավունքներն ու աշխատանքային պայմանները
Դպրոցների վերաբացման վերաբերյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և ԱՄԿ-ի ուղեցույցի դասավանդող անձնակազմի իրավունքների, աշխատանքային պայմանների և ֆինանսական ռեսոււրսների ու մոնիթորինգի վերաբերյալ ենթամասերը
2020 / 08 / 18
Սոցիալական երկխոսություն, առողջապահություն և անվտանգություն
Ներկայացնում ենք դպրոցների վերաբացման ուղեցույցի յոթ ենթամասերից առաջին երկուսը` 1. սոցիալական երկխոսության/հաղորդակցության և 2. անվտանգության ու առողջության վերաբերյալ
2020 / 08 / 18
Դասավանդող անձնակազմի հոգեբանական և սոցիալական-հուզական բարեկեցությունը և ուսուցիչների պատրաստվածությունը
Ներկայացնում ենք դպրոցների վերաբացման ուղեցույցի յոթ ենթամասերից երկուսը` դասավանդող անձնակազմի հոգեբանական և սոցիալական-հուզական բարեկեցության և ուսուցիչների պատրաստվածության և ուսման գործընթացի վերաբերյալ
2020 / 08 / 18
Արտակարգ իրավիճակում գործատուն պարտավո՞ր է վճարել աշխատողին պարապուրդի ժամանակահատվածում
❓Ի՞նչ կարգավորումներ ունի ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրքը ❓Ի՞նչ խնդիր է առաջանում ❓Ի՞նչ լուծում է առաջարկում Կառավարությունը ❓Ի՞նչ անել, եթե գործատուն հրաժարվում է վճարել Ձեզ հասանելի աշխատավարձը
2020 / 08 / 18