Աշխատանքային իրավունքին առնչվող հարցերով կարող եք
ԴԻՄԵԼ ՄԵԶ

Աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ դասընթաց Զառում - 20.11.2021թվ

2021թ նոյեմբերի 20-ին կայացավ աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ հերթական դասընթացը Զառի Ժ․ Սարգսյանի անվան միջնակարգ դպրոցում՝ տնօրեն Ա․Հովհաննիսյանի հրավերով


Ներկայացվեցին աշխատանքային իրավունքի հիմնական դրույթները, զուգահեռ քննարկեցինք նաև արհեստակցական կազմակերպությունների դերը աշխատանքային իրավունքի խախտման դեպքերում

Արժանապատիվ աշխատանք հիմա՛» ծրագիրն իրականացվում է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ՝ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի, Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ հակակոռուպցիոն կենտրոնի, Հասարակական հետազոտությունների առաջատար խմբի, Ֆակտոր տեղեկատվական կենտրոնի կողմից՝ <<Կրթություն և համերաշխություն>> արհմիության հետ համատեղ: