Աշխատանքային իրավունքին առնչվող հարցերով կարող եք
ԴԻՄԵԼ ՄԵԶ
Վերջին գրառումներ
Համավարակը և հեռավար կրթությունը
Ներկայացնում ենք մեր արհմիության անդամ Արման Երանոսյանի դիտարկումները հեռավար կրթության վերաբերյալ Փաստ է, որ կան հեռավար կրթության կազմակերպմանը առնչվող սաղմնային իրավական ձևակերպումներ, սակայն բացակայում են դրան կազմակերպման հստակ մեխանիզմները, գործիքակազմը, չափորոշիչները, ժամաքանակային արդյունավետ բաշխվածությունը և ուսումնական պրոցեսի կազմակերպման համար անհրաժեշտ այլ բաղադրիչներ
2020 / 08 / 18
Դպրոցների վերաբացման վերաբերյալ ուղեցույց
Ամբողջ աշխարհում միլիոնավոր ուսուցիչներ, օժանդակ կրթական անձնակազմի աշխատակիցներ և աշակերտներ աստիճանաբար սկսում են վերադառնալ դպրոցներ, քանի որ ուսումնական հաստատությունները վերաբացվում են COVID-19 ճգնաժամի պատճառով փակվելուց հետո: Այդ իսկ պատճառով ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, ԱՄԿ-ն (Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպություն) և ուսուցիչների Թասք Ֆորսը /աշխատանքային խումբ/ մշակել են ուղեցույց թե ինչպես է պետք կազմակերպել դպրոցների վերաբացման գործընթացը։
2020 / 07 / 30
Covid19 - Հաճախ տրվող հարցեր
✅ Պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների աշխատողների աշխատավարձերը կփոխհատուցվեն ամբողջությամբ ✅ Արտակարգ դրությամբ պայմանավորված աշխատողների՝ աշխատանքների կազմակերպման որոշակի առանձնահատկություններ սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված իրավակարգավորումների միասնական կիրառման իրավակարգավորումներ ամրագրելու նպատակով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը մշակել և հրատապ ռեժիմով շրջանառության մեջ է դրել Օրենսգրքում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու նախագիծ /Նախագծի ընդունվելու դեպքում այն հետադարձ ուժ կստանա մարտի 16-ից սկսած/
2020 / 08 / 18
ՔՈՎԻԴ19-ի ազդեցությունը նախադպրոցական կրթության վրա
Համավարակի պատճառով առաջին դասարան գնալու պատրաստվող 40 միլիոն երեխա զրկվել է նախադպրոցական կրթությունից: ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը վերլուծել է, թե ինչպես է #ՔՈՎԻԴ19-ի պատճառով այս կարևորագույն ծառայության խափանումն ազդել ընտանիքների վրա։
2020 / 08 / 18
Դասավանդող անձնակազմի իրավունքներն ու աշխատանքային պայմանները
Դպրոցների վերաբացման վերաբերյալ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի և ԱՄԿ-ի ուղեցույցի դասավանդող անձնակազմի իրավունքների, աշխատանքային պայմանների և ֆինանսական ռեսոււրսների ու մոնիթորինգի վերաբերյալ ենթամասերը
2020 / 08 / 18