Աշխատանքային իրավունքին առնչվող հարցերով կարող եք
ԴԻՄԵԼ ՄԵԶ

Կոլեկտիվ աշխատանքային իրավունք


 • Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությունը նախատեսում է աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության երկու եղանակ՝ կոլեկտիվ և անհատական։ 
 • Կոլեկտիվ պաշտպանությունն իրականացվում է աշխատողների ներկայացուցչական մարմինների միջոցով՝ կոլեկտիվ բանակցությունների և գործատուի հետ կոլեկտիվ պայմանագիր կնքելու միջոցով։ 
 • Կոլեկտիվ պայմանագիրը ամրագրում է. 
 • Աշխատանքի վարձատրության պայմանները
 • Աշխատանքի պայմանները
 • Աշխատաժամանակը (ներառյալ արձակուրդներն ու դրանց տևողությունը)
 • Աշխատողների կրճատման կարգն ու պայմանները
 • Աշխատանքի անվտանգության և հիգիենայի պայմանները
 • Աշխատողների առողջության պահպանման պայմանները
 • Աշխատողների որակավորման բարձրացման ու վերաորակավորման պայմանները
 • Կողմերի կողմից երաշխքիների ու հատուցումների տրամադրման կարգը
 • Կողմերի կողմից փախադարձության սկզբունքով պայմանագիրը ստանալու, դրա կատարման ու խախտման կարգերը
 • Աշխատանքային վեճերի հանգուցալուծման կարգերը


#կրթություն #կրթությունհայաստան #Աշխատանքայինիրավունք #Աշխատանքային #Իրավունք #աշխատանքայինպայմաններ #Արհմիություն #պայմանագիր #Կրթությունևհամերաշխություն